Kreativ bygd, attraherande stad!

Levande och kreativ landsbygd är inte på långa vägar en motsättning till den pulserande växande staden. Båda behövs och skall utvecklas och attraheras tillsammans. Det behövs nattliv, elitidrott och kultur på hög nivå i en storstad som Örebro. Likväl behövs det grundläggande service på landsbygden. Kommunikationer så man kan ta del av det staden erbjuder men det många glömmer bort är det omvända, kommunikationer så naturen och lugnet kan upplevas nära en porlande bäck. Ska aldrig någonsin tvinga någon att flytta till landsbygden men man skall underlätta och möjliggöra så långt det bara går. SCBs senaste statistik visar att flyttlassen numera går ut på landsbygden än omvänt och jag är helt säker på att detta kommer öka då människor vill hitta harmonin ute i det fria.

Engagemanget och drivkraften finns på landsbygden för att utveckla sin hembygd till en så bra plats som möjligt för sina barn att växa upp i. Sen är jag ingen person som någonsin kommer ropa på någon annan utan att ha försökt fixa till det på egen hand först. Finns inte underlag eller efterfrågan efter vissa saker, varor eller tjänster skall man inte likt en dåre få till det. Låt allting komma underifrån bland personerna som bor där, dom kan sin bygd bäst. Jag tror på en sprudlande bygd hand i hand med stadens attraktion och båda vinner på tillgången av varandra i form av naturturism, nattliv, rekreation, elitidrott, frisk luft, biobesök, öppna landskap mm mm listan kan göras väldigt lång.

(Texten uppdaterad 2018-06-01)

20140307-233116.jpg och kreativ