Närodlade beslut & råvaror!

Att investera i våra barn och unga är en investering för framtiden. Kunskapsuppdraget tillsammans med värdegrundsuppdraget skall forma våra unga personer till goda samhällsmedborgare. Sen Centerpartiet har varit med och styrt i majoritet så har ingen landsbygdsskola lagts ner. I kommunens norra område minns de flesta nedläggningen av Axbergshammarsskola. I östra kommundelen så har ju Kärsta skola och Vinöns skola lagts ner under tidigare styren. Detta är en politisk inriktning av mig och mitt parti att hela kommunen skall leva. Som förtroendevald så kan personal på förskolorna och skolorna sitt arbete bäst. Tydliga ledare i form av rektor som får en pengapåse att fördela och prioritera utifrån sin unika skola. Vi som förtroendevalda skall sen ta övergripande beslut så som t ex kost, IT och lokaler. Gällande kosten är det inget snack, närproducerade råvaror så mycket det bara går. Kosten är en viktig pusselbit för att uppnå kunskapsmålen och jag driver frågan om lunchlektion väldigt hårt då jag tror på den formen av luncher för våra yngre barn. IT näst intill lika tvetydigt svar som kosten, förskola/skola måste hänga med övriga samhällsutvecklingen och våga använda modern teknik i undervisningen.

Lokalansvaret för utbyggnader och diverse ombyggnationer skall också ligga på de förtroendevalda och inte på enskilda rektorer. I vårt område har en ny förskola byggts och invigts i Ervalla. Just nu snickras det på en ny förskola i Lillån och Lillåns 7-9 skola påbörjar en rust för 50 miljoner. Lägg därtill prioriterade pengapåsar som når Järle som envadelningsförskola på landet och landsbygdstillägg för skolor på landsbygden som ger Närkes Kil, Ölmbrotorp och Ervalla m fl extra pengar för att de skall bevaras och utvecklas. Skulle vilja slå ett slag också för att det nu är dags att rusta upp Grönwallska förskolan i Ölmbrotorp.

(Ny text är under upparbetning)

20140307-232534.jpg