Truckstop

Detta har jag sagt länge och står för alla dagar i veckan; Mariebergsdilemmat som fick ett lyckligt slut för alla inblandade parter var en plats dit INTE bilburen ungdom var anvisad men var ändå. Truckstop är stället dit kommunen vill att långtradare ska parkera enligt skyltar ut efter vägar och annan information. Jag har varit på plats och följt detta på nära håll, lyft det i vårt lokala brottsförebygganderåd men det måste visst hända något allvarligt innan denna fråga tas på allvar. Visst ren kriminalitet ligger så klart på Polismyndighetens bord, dock borde vi kunna göra mer förebyggande insatser;

*betald säkerhetsparkering med t ex en bonuscheck i restaurangen där åkerier el uppdragsgivare kan ge föraren riktig mat i samband med vilan och inte konservburk via triangiakök.

*Alkobommar på vägen ut, låter som en självklarhet men har inte kommit någon vart knappt sen stället invigdes tyvärr.

*Branschen i sig måste stäppa upp och ge schyssta villkor i hela kedjan från oss konsumenter, leverantörer och logistikföretag. Alla måste ställa krav på kvalité och åter kvalité i hela kedjan.

Jag har bevittnat saker och ting på dygnets alla timmar på kommunens lastbilsparkering och likaså lyft detta med partiets förtroendevalda inom Samhällsbyggnad där våra representanter inte lyckats nå ända fram i alla frågor med inblandade. Hästkraftensdag, motortorsdagar, Stortorgetreunion, Christmasconvoy, mm mm. Det händer så mycket gott på området men det smolkas ner av den kriminalitet som sker i mörkretsdunkel. Jag är även här glad att media vaknat upp, precis som på Vintrosahemmet tidigare i höstas då kan det förhoppningsvis bli fart i frågan. Jag är en flitig besökare på området och hoppas nu det kan bli en långsiktig trafiksäker och laglig lösning för alla inblandade parter när vi nu är landets logistikcentrum no1.

Vi löste Mariebergsfrågan genom samverkan och ”jävlaranama” för att vi ville, nu måste mötesplatser säkras upp och vara tillgängliga på ett lagligt sätt framöver. Vi kan med vilja och prestigelöshet även lösa denna svåra nöt, genom samarbete och klokskap framöver.

Inlägget Truckstop dök först upp på Per-Åke Sörman (C), Örebro.

Source: Sörman på blogg.mittmedia.se