Utskrivningsklara!

Lyckat arbete när äldre skrivs ut från sjukhuset!

Programnämnd social välfärd fick igår torsdag del av en slutrapport kring koordinering av fortsatt arbete utifrån lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården. Frågan handlar om arbetet för att ta hem människor som är klara att skrivas ut från sjukhus och som behöver fortsatt vård i kommunens regi. Rapporten visar på positiva resultat och hittills har Örebro kommun inte haft några dygn med betalningsansvar på sjukhuset under 2018.

– Vi har arbetat medvetet med detta sedan långt innan lagen trädde i kraft. Det är ett stort engagemang från och bra samverkan mellan alla berörda som ligger bakom att det har gått så här bra. Jag är enormt tacksam för allt det viktiga arbetet som gjorts och som syftar till att ge individer en tryggare och mer samordnad upplevelse, säger Per-Åke Sörman (C) Ordförande i programnämnd Social Välfärd.

Den nya lagen ”Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård” trädde i kraft den 1 januari 2018. Lagen ersätter den tidigare Betalningsansvarslagen. Syftet med den nya lagen är att genom trygg och effektiv utskrivning minska vårdtiderna för utskrivningsklara patienter inom slutenvården, genom ökad samverkan runt individen. Syftet med projektet har varit att genom samordning skapa effektiva flöden för trygg och effektiv utskrivning, som stärker såväl omsorgen om den enskilde och ökar dennes delaktighet. Arbetet handlar också om hushållningen av de ekonomiska resurserna.

Inlägget Utskrivningsklara! dök först upp på Per-Åke Sörman (C), Örebro.

Source: Sörman på blogg.mittmedia.se