Debatt, LP 1/11-18

Framåt för en närodlad politik i Örebro kommun!  

Under valrörelsen har vi i Centerpartiet pratat om en närodlad politik. Vi har lyft frågor som att makten ska ligga hos individen, om stora möjligheter för små företag, att landsbygden ska utvecklas inte avvecklas och om resultat för miljön. Vad skönt det känns att nu få sätta igång att förverkliga dessa tankar i majoritet i Örebro kommun!

Centerpartiet har suttit i kommunledning i Örebro kommun sedan valet 2006, och tillsammans med socialdemokraterna och kristdemokraterna sedan 2011. Nu har vi återigen skrivit en politisk plattform med dessa två partier och vi kan konstatera att den är fylld av grön och närodlad politik. Ökad fysisk- och psykisk hälsa och mer insatser mot droger och kriminalitet är några av de punkter som Centerpartiet har gått till val på och som nu står i den gemensamma plattformen för kommunledningen. Vi flyttar fram positionerna för miljöarbetet. Det ska vara lätt att göra rätt som medborgare i Örebro kommun, vi ska bygga ut infrastrukturen för laddstolpar och biogas och vi ska säkra den långsiktiga vattenförsörjningen.

För Centerpartiet är en levande, modern och attraktiv landsbygd förutsättningen för hur vi ska klara omställningen till ett hållbart samhälle med fler i jobb. De gröna näringarna är en nyckel i omställningen, inte en fiende. Därför har vi också kämpat för att flytta fram positionerna för landsbygden. 

Vi ska arbeta för tillgången till bredband och mobiltäckning i hela Örebro kommun.

Den digitala infrastrukturen är av yttersta vikt för både företagande och boende på

landsbygden. Det antagna landsbygdsprogrammet ska implementeras i relevant verksamhet. Ungdomars perspektiv och möjligheter till en aktiv fritid på landsbygden ska utvecklas. En utredning kring ökad kvalitet på skolor där elevunderlaget är litet är genomförd och ska ligga till grund för en fortsatt utveckling av våra landsbygdsskolor.

Under mandatperioden ska vi titta på möjligheten att använda vår policy för markanvisning för att öka byggandet på landsbygden. Vi ska säkerställa att det finns detaljplanerad mark för nybyggnation och att det skapas fler tomter för småhus och villor även på landsbygden, i enlighet med de ställningstaganden som finns i översiktsplanen. Kollektivtrafiken och cykelvägarna ska utvecklas för dem som har möjlighet att resa på dessa sätt, men det måste också vara möjligt att dela upp en resa i flera olika trafikslag. Att på landsbygden kunna ta bilen till bussen. Därför ska nästa steg för pendlarparkeringar med snabb kommunikation till centrum tas.

Centerpartiet är ett parti som håller vad vi lovar. Det har vi gjort historiskt och det ska vi göra nu. Äntligen påbörjas arbetet med att leverera på alla de punkter som vi nu gick till val på. Om fyra år ska vi kunna möta väljarna igen med stolt blick och rak rygg, och tala om att vi förtjänade deras röster. Hela vägen fram till dess ska vi vara synliga runtom i vår kommun, och fortsätta dialogen med alla medborgare, företag och verksamheter som finns. För det är så man fullt ut klarar av att vara medborgarens förlängda arm. De viktigaste vallöftena är redan nu förhandlade och finns med i den gemensamma plattformen för kommunledningen i Örebro kommun. Nu kavlar vi upp ärmarna och gör verkstad av våra närodlade idéer! 

Per-Åke Sörman (C)

Vice ordförande i Kommunstyrelsen och kommunalråd för Centerpartiet i Örebro kommun

Inlägget Debatt, LP 1/11-18 dök först upp på Per-Åke Sörman (C), Örebro.

Source: Sörman på blogg.mittmedia.se